Monday, November 8, 2010

2NE1 Tees


Code: 2NE1 Minzy SICK Tee(White) #001
Size: S to XXXL
Price: $21


Code: 2NE1 Dara Pokercard Tee(Black) #002
Size: S to XXXL
Price: $18


Code: 2NE1 CL Big Cat Face Tee(White) #003
Size: S to XXXL
Price: $21


Code: 2NE1 Bom SICK Tee(White) #004
Size: S to XXXL
Price: $23


Code: 2NE1 Minzy Fists Tee(White) #005
Size: S to XXXL
Price: $20


Code: 2NE1 ‘The Rolling Stones’ Tee(White) #006
Size: S to XXXL
Price: $23


Code: 2NE1 Minzy YG WITH Tee(White) #007
Size: S to XXXL
Price: $20


Code: 2NE1 Bom Abstract Tee(Black) #008
Size: S to XXXL
Price: $23


Code: 2NE1 Dara Numerous Squares Tee(Black) #009
Size: S to XXXL
Price: $27


Code: 2NE1 Dara Skater Boy Tee(White) #010
Size: S to XXXL
Price: $20


Code: 2NE1 Dara Colonize Head Tee(White) #011
Size: S to XXXL
Price: $21
Code: 2NE1 Dara Purple Cartoon Colonize Tee(White) #012
Size: S to XXXL
Price: $18


Code: 2NE1 Bom CoCo Tee(White) #013
Size: S to XXXL
Price: $23


Code: 2NE1 Dara Green Face Tee(White) #014
Size: S to XXXL
Price: $23


Code: 2NE1 Couple Colonize Tee(White) #015
Choices: Male/ Female
Size: S to XXXL
Price: $20


Code: 2NE1 Bom Pink Road Tee(Black) #016
Size: S to XXXL
Price: $21


Code: 2NE1 CL 5Squares Tee(Black) #017
Size: S to XXXL
Price: $20


Code: 2NE1 Dara Beerfactor Tee(Black) #018
Size: S to XXXL
Price: $18


Code: 2NE1 Dara Eyes Tee(White) #019
Note: Both side are the same
Size: S to XXXL
Price: $24


Code: 2NE1 CL|Dara Heartbreaker Tee(White) #020
Size: S to XXXL
Price: $19


Code: 2NE1 Dara Spotted Spongebob Tee(White) #021
Size: S to XXXL
Price: $21


Code: 2NE1 CL Fists Tee (White) #022
Size: S to XXXL
Price: $20


Code: 2NE1 Dara Graphics Tee(Black) #023
Size: S to XXXL
Price: $21


Code: 2NE1 Dara Pancoat Tee(Black) #024
Size: S to XXXL
Price: $20


Code: 2NE1 CL Fila Tee(White) #025
Size: S to XXXL
Price: $20


Code: 2NE1 Number Tee(Black) #026
Size: S to XXXL
Price: $24


Code: 2NE1 Minzy Colonize Tee #027
Size: S to XXXL
Price: $18


Code: 2NE1 Minzy Mask Tee(White) #028
Size: S to XXXL
Price: $20


Code: 2NE1 Minzy Random Shape Tee(Black) #029
Size: S to XXXL
Price$18Code: 2NE1 Dara We Want More Tee (White) #102
Size: S – XXXL 
Price: $17

Code: 2NE1 Dara Pink Face Ribbon Tee (Pink) #103
Size: MPrice: $18

Code: 2NE1 Your Game or Mine Tee #104
Choice: Black/ White

Size: S – XXXLPrice: $18

Code: 2NE1 Dara No Sale Tee #105
Choices: Black/ White

Size: S – XXXLPrice: $18

Code: 2NE1 Dara Colorful Cartoon Tee (White) #106
Size: S – XXXLPrice: $18


Code: 2NE1 Minzy Clown Face Tee (Black) #107
Size: S – XXXLPrice: $18
Code: 2NE1 Smiley Tee (White) #108
Size: S – XXXLPrice: $23
Code: 2NE1 Dara Face Tee #109
Choice: Black/ White

Size: S – XXXLPrice: $24

2 comments: